Lidmaatschap

Contributie
Het lidmaatschap staat open voor inwoners van Het Puyven. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De contributie bedraagt € 7,50 per kalenderjaar per woning.
Het rekeningnummer van de bewonersvereniging is
NL52 RBRB 0919897142 en staat op naam van Bewonersvereniging “Het Puyven”. Als u uw contributie overmaakt graag uw naam en huisnummer vermelden. Handig is hier een automatische overschrijving van te maken, dan hoeft u hier nooit meer aan te denken.

Inschrijfformulier
Wilt u lid worden? Klik dan op deze link om het aanmeldformulier te openen en uit te printen. Na invulling kunt u deze in de bus stoppen op het adres van het secretariaat zoals vermeld onderaan deze pagina of scannen en sturen naar info@hetpuyven.nl.

Privacy
Met het invullen van het inschrijfformulier geeft u formeel toestemming tot gebruik van uw gegevens voor de ledenadministratie binnen de doelstelling van de bewonersvereniging. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Tevens zal het bestuur trachten als “goed huisvader” uw gegevens te beheren en te beveiligen.
Tijdens feestelijkheden of bijeenkomsten worden soms foto’s gemaakt. Foto’s kunnen op de website van de bewonersvereniging worden geplaatst om naderhand nog eens te kunnen terugkijken en na te genieten van het feest of de bijeenkomst. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben om herkenbaar op een foto in beeld te komen, meldt dat dan voor de betreffende gelegenheid tijdig (uiterlijk binnen een week), liefst per e-mail, maar anders schriftelijk, aan het secretariaat/de secretaris. Wij hanteren het privacyprotocol dat u kunt lezen onder Vereniging/Privacy regeling.

Statuten
De doelstelling van de bewonersvereniging kunt u lezen in de statuten die onder Vereniging/Statuten zijn terug te vinden.

Statistiek
Op 1 november 2023 zijn 142 van de 161 woningen aangesloten bij onze bewonersvereniging.

Commissies
Onder Vereniging/Commissies vindt u de actieve commissies binnen onze vereniging.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van uw lidmaatschap kunt u melden op info@hetpuyven.nl of bij het adres van het secretariaat.