Buurtpreventie

De bewoners van Het Puyven kunnen zich aansluiten bij onze WhatsApp-groep Buurtpreventie. Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.

Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een krachtig middel. Iemand kan heel snel een hele groep mensen waarschuwen en eventueel ook foto’s meesturen. Bezoek de website www.whatsapp.com om te kijken hoe u WhatsApp kunt installeren op uw mobiele telefoon.

Wel is het handig wat spelregels af te spreken:

  • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
  • Deelnemers zijn woonachtig in Het Puyven.
  • WhatsApp is een burgerinitiatief.
  • De politie zit niet in een groep en komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844.
  • Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of de politie al gebeld is!
  • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels of wetten.
  • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
  • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact of privéberichten.

De beheerder van deze WhattsApp groep is Mark Deckers van nummer 59.

Aanmelden:

Het aanmeldformulier vindt u door te klikken op deze link.

Print dit formulier uit en stop het in de bus bij nummer 59 of scan het na invullen in en mail het naar info@hetpuyven.nl