Commissies

Binnen onze vereniging zijn een drietal commissies actief:
de Welkomstcommissie, de Activiteitencommissie en de Lief en leedcommissie. De leden van deze commissies staan vermeld op de pagina Leden, die u vindt onder het tabblad Alleen-voor-leden.

Welkomstcommissie:

Deze commissie stelt zich ten doel alle nieuwe inwoners van Het Puyven welkom te heten. De commissieleden hebben een welkomstpakket samengesteld. Hierin zitten een welkomstbrief van de voorzitter van onze vereniging met een aanmeldformulier en ons privacybeleid, een plattegrond van Het Puyven, documenten over buurtpreventie en burenhulp en een lijst met nuttige telefoonnummers. Als de nieuwe bewoner het op prijs stelt, maken de commissieleden een afspraak voor een gepland bezoek om een en ander nader toe te lichten. Zij nemen bij die gelegenheid een welkomstbloemetje mee.

De commissieleden worden uiteraard graag op de hoogte gehouden van alle verhuizingen in onze wijk, zodat zij snel kunnen reageren. Klik op deze regel voor uitgebreide informatie over de Welkomstcommissie.

Mailadres welkomstcommissie.hetpuyven@gmail.com

De Lief en leedcommissie (nieuw in 2022)

Er hebben zich 3 leden aangemeld die deze commissie willen gaan vormgeven. Zij gaan een attentie verzorgen in de vorm van een kaartje of een bloemetje, en wel bij:
Een geboorte, overlijden, huwelijk, jubileum, ziekte, na een periode in een ziekenhuis of revalidatiecentrum.
Daarbij hebben zij u hulp hard nodig, want zonder uw hulp, hebben zij geen informatie!
We verwachten dat de activiteiten van deze commissie de saamhorigheid binnen de vereniging zullen vergroten. Klik op deze regel voor uitgebreide informatie over de Lief en leedcommissie
Klik hier voor een bericht aan de lief- en leedcommissie

De Activiteitencommissie

De feestcommissie is uitgebreid met een paar zeer actieve leden, waardoor behalve feesten organiseren ook andere activiteiten ondernomen worden. Natuurlijk organiseert de activiteitencommissie 2x per jaar een doe-het-zelf barbecue, zoals we al jarenlang gewend zijn. Hierbij nemen de deelnemers zelf hun vlees, vis, salades, drank met bestek, bord en glas mee. De feestcommissie zorgt voor barbecues met benodigdheden, banken en tafels, eventuele beschutting. Maar daarnaast zijn verschillende andrere activiteiten opgestart of zitten in de planning. Allereerst natuurlijk de aanleg en het onderhoud van ons bloemen- en bijenveldje. Daarnaast is het wandelgroepje Het Puyke opgestart. Maar wellicht krijgen we ook een garagesale, een kunstroute, een maandelijkse koffie-ochtend, een fietsgroepje en een gezamenlijke wijkbatterij. De grootse viering 50 jaar Het Puyven in 2023 hebben we inmiddels achter de rug. Klik op de onderstreepte stukken zin voor informatie over het desbetreffende onderwerp.
Klik hier voor algemene informatie over de activiteitencommissie.
Mailadres feestcommissie.hetpuyven@gmail.com

Plannen voor 2024:

– 14 januari Nieuwjaarsborrel in Het Kwetternest
– Een voorjaars- en een najaarsbarbecue
– Burendag
– Een garagesale in het voorjaar
– De maandelijke wandelingen met Het Puyke
– Start koffie-ochtenden

Website:
De website wordt onderhouden door Reina Perdijk. Opmerkingen over en/of aanvullingen op de inhoud van de website kunt u richten aan info@hetpuyven.nl