Commissies

Binnen onze vereniging zijn een tweetal commissies actief:
de Welkomstcommissie en de Feestcommissie.

Welkomstcommissie:
Deze commissie stelt zich ten doel alle nieuwe inwoners van Het Puyven welkom te heten. De commissieleden hebben een welkomstpakket samengesteld. Hierin zitten een welkomstbrief van de voorzitter van onze vereniging met een aanmeldformulier en ons privacybeleid, een plattegrond van Het Puyven, documenten over buurtpreventie en burenhulp en een lijst met nuttige telefoonnummers. Als de nieuwe bewoner het op prijs stelt, maken de commissieleden een afspraak voor een gepland bezoek om een en ander nader toe te lichten. Zij nemen bij die gelegenheid een welkomstbloemetje mee.

De commissieleden worden uiteraard graag op de hoogte gehouden van alle verhuizingen in onze wijk, zodat zij snel kunnen reageren.

Mailadres welkomstcommissie.hetpuyven@gmail.com

De Feestcommissie
De feestcommissie stelt zich ten doel twee maal per jaar een barbecue te verzorgen voor de hele wijk. Hierbij zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij hebben al verschillende doe-het-zelf barbecues georganiseerd. Hierbij nemen de deelnemers zelf hun vlees, vis, salades, drank met bestek, bord en glas mee. De feestcommissie zorgt voor barbecues met benodigdheden, banken en tafels, eventuele beschutting en regelt bij onze sponsor Jumbo Kernkwartier sauzen, stokbrood en slaatjes.

Vanwege de corona dreiging konden de barbecues in 2020 niet doorgaan.

Activiteit 26 september 2020
Op zaterdag 26 september hebben we een 20-tal nestkastjes in elkaar geknutseld. Deze hebben wij de volgende dag verspreid in de wijk opgehangen met de opening gericht op het oosten. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan een natuurlijke bestrijding van de processierups.

Mailadres feestcommissie.hetpuyven@gmail.com

Website:
De website wordt onderhouden door Reina Perdijk. Opmerkingen over en/of aanvullingen op de inhoud van de website kunt u richten aan info@hetpuyven.nl