Ereleden

Pieter heeft in 2022 afscheid genomen van het bestuur. Hij was zeer gedreven, actief en slagvaardig, de coördinator bij de herbestrating, heeft zijn speciale extra grote tafel voor bestuursvergaderingen beschikbaar gesteld (coronaproef) en er aan bijgedragen dat 82% van de bewoners van Het Puyven zich heeft aangesloten bij onze bewonersvereniging. Door de Algemene Ledenvergadering van 2022 is Pieter benoemd tot erelid. Hij zal daardoor gevrijwaard zijn van contributiebetaling
Gelukkig blijft hij als vraagbaak beschikbaar.
Pieter Lameij (nr 160) heeft 15 jaar een bestuursfunctie gehad variërend van voorzitter, vicevoorzitter tot secretaris.